0975 99 66 99

Xem tất cả 1 kết quả

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông tin về chủ sở hữu website
– Thông tin về đơn vị sở hữu website:

+ Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC

+ Địa chỉ trụ sở: Số nhà 19D, ngõ 188 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

+ Số điện thoại: 0917966456

+ Email: laptopfpt.com.vn@gmail.com

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109949251, ngày cấp: 30/03/2022, nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

– Số điện thoại tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ: 0917966456

Thông tin về điều kiện giao dịch chung
a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý (nếu có):
Hàng hoá, dịch vụ được Công ty chúng tôi cung cấp giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam, không giới hạn về thời gian.

b) Chính sách kiểm hàng; Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này
– Chính sách kiểm hàng:

Chính sách kiểm hàng được áp dụng trong cả trường hợp Công ty TNHH Công nghệ số HLC giao trực tiếp hoặc giao thông qua bên vận chuyển:

+ Khách hàng được phép kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hoá theo đúng thoả thuận mua hàng trước khi quyết định nhận hàng và chấp nhận thanh toán.

+ Trường hợp khi kiểm hàng, hàng hoá không đúng theo thoả thuận mua hàng, khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và từ chối thanh toán (khách hàng không phải trả bất cứ khoản phí gì, kể cả chi phí giao hàng trong trường hợp này)

+ Trường hợp khách hàng đã thanh toán trước, khi kiểm hàng, nếu hàng hoá không đúng theo thoả thuận mua hàng, khách hàng có quyền từ chối nhận hàng và được hoàn trả số tiền đã thanh toán trước. Khách hàng không phải chịu bất cứ chi phí gì, kể cả phí vận chuyển.

– Chính sách hoàn trả:

+ Thời hạn hoàn trả: Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận hàng, bên mua có quyền hoàn trả lại hàng đã mua của Công ty TNHH Công nghệ số HLC.

+ Phương thức hoàn trả: Trường hợp hoàn trả hàng, bên mua trả lại hàng trực tiếp tại cửa hàng của Công ty TNHH Công nghệ số HLC. Không áp dụng trả lại hàng qua đường bưu điện.

+ Phương thức đổi hàng: Trường hợp hai bên thoả thuận đổi hàng đã mua lấy hàng khác, bên mua đổi hàng trực tiếp tại cửa hàng của Công ty TNHH Công nghệ số HLC. Không áp dụng đổi hàng qua đường bưu điện.

+ Cách thức lấy lại tiền:

Trường hợp trả hàng trực tiếp tại cửa hàng: Tiền hàng được hoàn trả ngay tại thời điểm Công ty TNHH Công nghệ số HLC nhận trả lại hàng tại cửa hàng.

Trường hợp đổi hàng: Nếu giá trị hàng đổi nhỏ hơn giá trị hàng đã mua, bên mua nhận lại phần tiền chênh lệch giữa giá trị hàng đã mua trừ (-) giá trị hàng đã đổi. Nếu giá trị hàng đổi lớn hơn giá trị hàng đã mua, bên mua có trách nhiệm thanh toán thêm phần chênh lệch giữa giá trị hàng đã đổi trừ (-) giá trị hàng đã mua.

+ Chi phí hoàn trả hàng: Chi phí hoàn trả hàng là 15% giá trị hàng đã mua. Trường hợp bên mua đổi lấy hàng khác thì không mất chi phí đổi hàng.

c) Chính sách bảo hành sản phẩm (nếu có)
– Thời hạn bảo hành: Áp dụng cho từng sản phẩm mà Công ty bán trong từng thời kỳ.

– Phương thức bảo hành: Bảo hành trực tiếp tại cửa hàng của Công ty TNHH Công nghệ số HLC.

– Chi phí bảo hành: Trong thời hạn bảo hành, bên mua không phải trả chi phí bảo hành. Hết thời hạn bảo hành, chi phí sửa chữa sản phẩm do hai bên thoả thuận trước khi thực hiện sửa chữa.

d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế (nếu có)
– Quy trình cung cấp dịch vụ:

+ Bước 1: Công ty TNHH Công nghệ số HLC tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

+ Bước 2: Công ty TNHH Công nghệ số HLC tư vấn phương án, chi phí tương ứng với từng phương án để khách hàng lựa chọn

+ Bước 3: Khách hàng lựa chọn phương án

+ Bước 4: Công ty TNHH Công nghệ số HLC thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng

+ Bước 5: Khách hàng thanh toán phí dịch vụ

– Biểu phí: Theo chính sách của Công ty TNHH Công nghệ số HLC trong từng thời kỳ

– Các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ: Theo thoả thuận giữa Công ty TNHH Công nghệ số HLC với khách hàng

– Điều kiện và hạn chế: Không.

đ) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch

– Nghĩa vụ của người bán:

+ Cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo đúng đơn đặt hàng và thoả thuận giữa bên bán và bên mua

+ Đảm bảo số lượng, chủng loại, chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo đúng thoả thuận

+ Cung cấp hướng dẫn sử dụng một cách đầy đủ, dễ hiểu cho khách hàng.

+ Thực hiện bảo hành sản phẩm theo đúng chính sách bảo hành và thoả thuận với khách hàng khi bán hàng

– Nghĩa vụ của khách hàng:

+ Kiểm tra kỹ trước khi nhận sản phẩm do người bán cung cấp

+ Thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ đầy đủ, kịp thời theo đúng thoả thuận với người bán

+ Sử dụng sản phẩm đã mua theo đúng hướng dẫn của người bán.

Thông tin về vận chuyển và giao nhận
a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ
– Phương thức giao hàng:

+ Giao trực tiếp tại cửa hàng của Công ty TNHH Công nghệ số HLC

+ Giao hàng thông qua bên thứ ba (bên vận chuyển) do Công ty TNHH Công nghệ số HLC lựa chọn hoặc theo thoả thuận giữa Công ty TNHH Công nghệ số HLC với người mua.

– Phương thức cung cấp dịch vụ: Dịch vụ được cung cấp trực tiếp tại Công ty TNHH Công nghệ số HLC.

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng
– Thời hạn giao hàng: Tối đa 05 ngày, kể từ ngày nhận được đặt hàng của bên mua. Thời hạn giao hàng không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ và trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

– Thời hạn cung cấp dịch vụ: Theo thoả thuận giữa bên mua và bên bán tuỳ từng loại dịch vụ được cung cấp.

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ (nếu có)
Hàng hoá và dịch vụ mà Công ty TNHH Công nghệ số HLC bán chỉ được giao và cung cấp trong lãnh thổ Việt Nam.

d) Phân định trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ logistics về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận
– Công ty TNHH Công nghệ số HLC chịu trách nhiệm cung cấp hoá đơn chứng từ chứng minh đối với sản phẩm do Công ty TNHH Công nghệ số HLC cung cấp. Hoá đơn chứng từ này được đính kèm hàng hoá ngay khi giao hàng (kể cả giao hàng trực tiếp hoặc giao hàng thông qua bên vận chuyển).

– Trường hợp giao hàng thông qua  việc giao hàng bị chậm trễ, mất hàng hoặc hàng hoá bị hỏng trong quá trình giao hàng, Công ty TNHH Công nghệ số HLC chịu trách nhiệm trực tiếp với người mua; bên vận chuyển chịu trách nhiệm trực tiếp với Công ty TNHH Công nghệ số HLC.

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Công ty TNHH Công nghệ số HLC có trách nhiệm thông báo ngay cho người mua hàng. Trong trường hợp này, người mua hàng có quyền huỷ hợp đồng và nhận lại tiền đã thanh toán (nếu có) mà không phải chi trả bất cứ khoản phí nào.

Thông tin về các phương thức thanh toán
Công ty TNHH Công nghệ số HLC áp dụng hai (02) hình thức thanh toán:

– Thanh toán bằng tiền mặt: Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại cửa hàng hoặc thanh toán bằng tiền mặt thông qua bên vận chuyển (Ship COD)

– Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng:

+ Số tài khoản: 6298856886

+ Người thụ hưởng: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC

+ Tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) – Chi nhánh Thăng Long

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC không áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến tại website.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC thu thập thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp chỉ nhằm mục đích xác nhận thông tin đặt hàng, giao hàng và bảo hành sản phẩm theo đơn đặt hàng đó. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vào bất cứ mục đích nào khác.

b) Phạm vi sử dụng thông tin
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC chỉ sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trong phạm vi xác nhận thông tin đặt hàng, giao hàng và bảo hành sản phẩm theo đơn đặt hàng đó.

c) Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ cho đến khi hết thời hạn bảo hành của sản phẩm do khách hàng đặt mua.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Chỉ nhân viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC được phép sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp nhằm mục đích xác nhận thông tin đặt hàng, giao hàng và bảo hành sản phẩm theo đơn đặt hàng đó. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC và bất cứ cá nhân nào khác không được phép sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng vào bất cứ mục đích nào khác.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

+ Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC

+ Địa chỉ trụ sở: Số nhà 19D, ngõ 188 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

+ Số điện thoại: 0917966456

+ Email: laptopfpt.com.vn@gmail.com

Người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình thông qua số điện thoại 0917966456 hoặc gửi mail tới địa chỉ email: laptopfpt.com.vn@gmail.com. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC có trách nhiệm giải đáp chậm nhất trong thời hạn một (01) ngày làm việc.

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin
Người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình thông qua một trong hai hoặc cả hai phương thức:

– Gọi điện tới số điện thoại 0917966456 để yêu cầu cung cấp và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình;

– Hoặc gửi email tới địa chỉ laptopfpt.com.vn@gmail.com để yêu cầu cung cấp và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Nếu người tiêu dùng có khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, người tiêu dùng có thể gọi điện tới số điện thoại 0917966456 hoặc gửi email tới địa chỉ laptopfpt.com.vn@gmail.com để được giải quyết. Thời hạn tiếp nhận và giải quyết chậm nhất trong thời hạn một (03) ngày làm việc

Thông tin hàng hóa
Thông tin về hàng hóa công bố trên website bao gồm các thông tin:

+ Tên hàng hóa

+ Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm

+ Xuất xứ và các nội dung khác theo tính chất hàng hóa.

Các thông tin trên được công bố đầy đủ, chính xác, dễ hiểu ở vị trí dễ thấy, dễ đọc và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Mọi yêu cầu hoặc thắc mắc, khiếu nại, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HLC

Địa chỉ: Số nhà 19D, ngõ 188 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0917966456

Email: laptopfpt.com.vn@gmail.com

-15%