Dell 3452 N3700U/4GB/SSD120GB

7.800.000 4.900.000

Thông số kỹ thuật:

 

 

0915.465.789