Dell 3452 N3050U 4GB SSD120GB

7.600.000 4.700.000

Thông số kỹ thuật

0915.465.789